IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

7-9 września 2021 roku

 

W nawiązaniu do bardzo udanych wcześniejszych edycji Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej, które miały miejsce w Krakowie (2012 i 2016) oraz we Wrocławiu (2014), organizatorzy IV Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej z przyjemnością zapraszają do Miasta Torunia na kolejne spotkanie zainteresowanych szeroko rozumianą współczesną chemią nieorganiczną.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2021 roku, a Organizatorem jest Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do udziału w tym ważnym i służącym rozwojowi polskiej chemii nieorganicznej wydarzeniu zapraszamy zarówno bardzo doświadczonych badaczy, jak i młodych adeptów nauki, w tym doktorantów i studentów.

Celem spotkania jest prezentacja i dyskusja najnowszych osiągnięć, jak i wyzwań chemii koordynacyjnej, chemii bionieorganicznej, fizycznej chemii nieorganicznej oraz chemii materiałów nieorganicznych, a także nowego spojrzenia na stare problemy.

Mamy nadzieję, że Forum w grodzie Mikołaja Kopernika, jednego z najznamienitszych polskich i światowych uczonych, będzie stymulującym spotkaniem naukowym, ale także niezapomnianym wydarzeniem towarzyskim, integrującym środowisko polskich chemików nieorganików.

Do zobaczenia w Toruniu!
Komitet Organizacyjny IV Forum Chemii Nieorganicznej

 

Konferencja w Toruniu