IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Wydział Chemii UMK w Toruniu
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

e-mail: fchn2020@umk.pl
www: https://fchn2020.umk.pl/

 

REGULAMIN
Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy
w ramach „IV Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej”

§ 1

Istotą Konkursu jest wyróżnienie uczestników konferencji „IV Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej” za szczególnie dobre i interesujące prezentacje wartościowych prac naukowych podczas konferencji.

§ 2

W konkursie biorą udział autorzy prezentacji plakatowych. Współautorstwo innych autorów nie pozbawia prawa do ubiegania się o Nagrodę, jednak autor pretendujący do Nagrody musi być pierwszym autorem doniesienia i je osobiście przedstawiać.

§ 3

Kandydujące do nagrody doniesienia winny być przedstawione w czasie sesji plakatowej, do której autorzy zostali zakwalifikowani przez organizatorów. Zakwalifikowanie autora do sesji konkursowej odbywa się na podstawie statutu autora zawartego w zgłoszeniu udziału w Konferencji.

§ 4

Zgłoszone do nagrody prace ocenia Komisja wskazana przez członków Komitetu Naukowego. Każdy z członków Komisji dokonuje końcowej oceny prezentacji po ich przedstawieniu na Konferencji. W przypadku, gdy członek Komisji jest współautorem ocenianej prezentacji lub jest związany z zespołem, z którego doniesienie pochodzi, nie bierze udziału w ocenie tej pracy.

§ 5

Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody rzeczowe oraz certyfikat potwierdzający zaprezentowanie najlepszego posteru naukowego. Nagrody zostają ogłoszone i wręczone podczas zakończenia Konferencji.

 


Regulamin Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy

 

Konferencja w Toruniu