IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Patronat honorowy

 

UMK w ToruniuJM REKTOR UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Sokala    


Konferencja w Toruniu