IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Komitet naukowy Forum

 • Prof. dr hab. Antoni Grodzicki (członek honorowy)
 • Prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 • Prof. dr hab. Iwona Łakomska
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk
 • Prof. dr hab. Mariusz Makowski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk
 • Prof. dr hab. Anna Trzeciak
 • Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
 • Dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
 • Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

Komitet organizacyjny

 • Prof. dr hab. Edward Szłyk,
  Przewodniczący komitetu organizacyjnego, e-mail: eszlyk@umk.pl
 • Prof. dr hab. Iwona Łakomska,
 • Dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
 • Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
 • Dr Adrian Topolski
 • Dr Tadeusz Muzioł
 • Dr Olga Impert
 • Dr hab. Aleksandra Radtke
 • Dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK
 • Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
 • Prof. dr hab. Rudi van Eldik
 • Dr hab. Anna Katafias, prof. UMK

 

Konferencja w Toruniu