IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Przygotowanie i przesłanie abstraktów wystąpień

W trakcie Forum planowane są wystąpienia w formie:

  • Wykładów (20 min);
  • Komunikatów ustnych (15 min);
  • Posterów.

Abstrakty wystąpień należy przygotować zgodnie z formatowaniem i informacjami zawartymi w szablonie: abstrakt-FChN2020. Cała odpowiednio sformatowana treść musi mieścić się na jednej stronie A4.

Przygotowany plik należy przesłać koniecznie poprzez formularz ze strony 'Abstrakty' (dostępny po zarejestrowaniu się na stronie).


Ostateczny termin nadsyłania abstraktów to 16.07.2021.


 

Konferencja w Toruniu